Ponúkame

Audit osvetľovacej sústavy

Energetický audit zahŕňa prehliadku budovy, analýzu a vyhodnotenie súčasného stavu osvetľovacej sústavy a návrh racionalizačných opatrení, realizovaním ktorých by došlo k zníženiu spotreby…

Čítaj viac

Energetický audit zahŕňa prehliadku budovy, analýzu a vyhodnotenie súčasného stavu osvetľovacej sústavy a návrh racionalizačných opatrení, realizovaním ktorých by došlo k zníženiu spotreby energie a zlepšeniu prostredia...

 

 

Svetelnotechnická Štúdia

Cieľom svetelotechnickej štúdie je vytvoriť čo najlepšie riešenie osvetlenia pre zákazníka.

Na základe požiadaviek zákazníka, vieme zhotoviť projekt pozostávajúci z návrhu osvetlenia a výpočtu podľa…

Čítaj viac

Cieľom svetelotechnickej štúdie je vytvoriť čo najlepšie riešenie osvetlenia pre zákazníka.

Na základe požiadaviek zákazníka, vieme zhotoviť projekt pozostávajúci z návrhu osvetlenia a výpočtu podľa platných noriem.

Každá miestnosť má svoje špecifické využitie a od toho sa odvíja aj samotný návrh osvetlenia. Preto pred každým svetelným návrhom je poztrebné prediskutovať s investorom konkrétne využitie daných miestností, ako aj poskytnutie potrebných údajov k spracovaniu (rozmery miestnosti, použité materiály, využitie miestnosti, atď.)

Po získaní potrebných podkladov začneme spracovávať konkrétny návrh osvetlenia ako aj jeho výpočet. Pri navrhovaní osvetlenia sa držíme platných noriem sledujúcich rovnomernosť osvetlenia, intenzita, farebné podanie, stupeň oslnenia, atď. Po ukončení návrhu sa odovzdá investorovi tlačový výstup v ktorom budú uvedené typy svietidiel, výpočet rovnomernosti osvetlenia, rozmiestnenie svietidiel ako aj energetické vyhodnotenie o spotrebe energie daných svietidiel. Celý výpočet je možné na záver odovzdať aj vo forme 3D vizualizácie pre čo najlepšiu predstavu výsledného osvetlenia.

 

Projekt elektroinštalácie

Zaoberáme sa vypracovávaním elektroinštalačných projektov.

- rodinných domov a bytov, priemyselných hál a administratývnych budov, obchodných priestorov, verejného osvetlenia, bleskozvodov, prípojky rodinných domov a iných...

Čítaj viac

Zaoberáme sa vypracovávaním elektroinštalačných projektov.

- rodinných domov a bytov, priemyselných hál a administratývnych budov, obchodných priestorov, verejného osvetlenia, bleskozvodov, prípojky rodinných domov a iných...

 

Predaj svietidiel

Naša predajňa sa nachádza na Hurbanovej ulici v Ružomberku (vedľa predajne DECODOM).

PONÚKAME:

- INTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ (rustikálne, kryštálové, bodové, stojanové. stolové, kúpeľňové(s vyšším krytím), stropné,…

Čítaj viac

Naša predajňa sa nachádza na Hurbanovej ulici v Ružomberku (vedľa predajne DECODOM).

PONÚKAME:

- INTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ (rustikálne, kryštálové, bodové, stojanové. stolové, kúpeľňové(s vyšším krytím), stropné, kuchynské ...)

- EXTERIÉROVÉ SVIETIDLÁ (nástenné, stojanové, nájazdové, pouličné, bazénové, pracovné reflektory ...)

- SVETELNÉ ZDROJE (LEDkové, úsporné žiarivky, halogénové, výbojkové, priemyselné ...)

- ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL (káble, trubky, lišty, priemyselné zásuvky a vidlice, domové vypínače a zásuvky, ističe, ventilátory, bleskozvody, ...)

 

OTVÁRACIE HODINY:

PONDELOK   7:00 - 17:00

UTOROK      7:00 - 17:00

STREDA       7:00 - 17:00

ŠTVRTOK     7:00 - 17:00

PIATOK        7:00 - 17:00

SOBOTA       8:00 - 12:00

 

Posledné Projekty